Kohti nykyaikaa

Sukuselvitykset ovat keskittynyt hyvin pitkälle Kaukola-aikojen tutkimiseen vielä, kun on mahdollista saada ensikäden tietoa asioista.

Mutta sukuseura pyrkii selvittämään myös evakon jälkeisiä aikoja mahdollisimman pitkälle nykyaikaa kohden.