Rouhiaisen sukuseura ry:n historia

1986

Kauniina heinäkuun viikonloppuna 1986 kokoontui 33 Rouhiaisen sukuun kuuluvaa henkilöä Ruoveden Pekkalan kylässä Kauko Rouhiaisen luokse keskustelemaan sukuseuran perustamisesta. Kokouksessa nimettiin toimikunta, joka Veikko Rouhiaisen kokoon kutsumana valmistelisi sukuseuran perustamista sekä edelleen kutsuisi kokoon perustavan kokouksen. Karjalan Liitolta hankittuihin mallisääntöihin nojautuen toimikunta luonnosteli ehdotuksen sukuseuran säännöiksi.

Kun eri suunnista keräytyneistä tiedoista pääteltiin, että varhaisin tiedossa oleva oman sukumme Rouhiainen oli ollut nimeltään Pentti, määriteltiin sääntöihin, että sukuseuraan voivat kuulua Kaukolan Pentti Rouhiaisen jälkeläiset ja avioliiton kautta sukuun tulleet. Pentti osattiin tuolloin ajoittaa jonnekin 1700-luvulle, ehkä jopa 1600-luvun lopulle.


1987

Perustava kokous oli Tampereen Suomalaisella Klubilla 25.1.1987. Kokous vahvisti sukuseuran säännöt ja perustavan kokouksen pöytäkirjan allekirjoitti 51 sukuseuraan oikeutettua. Sukuseuran kotipaikaksi merkittiin Ruovesi, jonne vanhin (Eskon) sukuhaara oli päätynyt asumaan sotien jälkeen.

Sääntömääräiset sukukokoukset on pidetty vuosittain Kaukola-juhlien ajankohtaan sovitettuna ja sukujuhlan merkeissä on pyritty kokoontumaan kolmen vuoden välein.


1988

Rouhiaisen sukuseura hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 28.2.1988. Ensimmäinen sukujuhla pidettiin 2.7.1988 Pinsiössä.


1989

Vuoden 1989 sukukokous pidetiin 2.7.1989 Hämeenkyrössä, läsnä oli 24 jäsentä. Jäsenmäärä vuoden 1989 lopussa: 105 aikusjäsentä ja 43 nuorisojäsentä.


1990

Toinen sukujuhla pidettiin 30.6.1990 Ruovedellä Kauko-Pohjan nuorisoseuran talolla. Paikalla oli 61 jäsentä ja 14 nuorisojäsentä. Juhla aloitettiin laskemalla kukkalaitteet Ruoveden hautausmaalla lepäävien sukulaisten haudoille. Juhlan yhteydessä olevassa sukukokouksessa kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Rouhiainen ja sihteerinä Seppo Rouhiainen. Kokous päätti, että esimiehenä jatkaa Veikko Rouhiainen. Kokouksessa Kaarlo Rouhiainen ja Erkki Rouhiainen kertoivat kokemuksiaan Kaukolassa käynnistä ja viisivuotiaat Anni, Hanne ja Emma esittivät kokoukselle lauluja. Ruokailun järjesti Satu Rouhiainen.


1991

Elokuun alussa 1991 sukuseura järjesti sukulaisille mahdollisuuden käydä tutustumassa suvun asuttamiin paikkoihin Kaukolassa. Matka tehtiin seuramatkana ja sille osallistui 39 sukulaista. Matkan tuloksena kertyi mielenkiintoista lisätietoa paikkojen nykytilasta sekä mm. Vuokko Rouhiainen teki matkalla näkemänsä ja kuulemansa perusteella piirrokset Kaukolan Totlammin alueesta ja rakennuksista, jotka oli siirretty muualle.


1992

Seuraavana vuonna eli elokuussa 1992 järjestetty matka Kaukolaan kokosi osallistujia hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena.


1993

Kolmas sukujuhla pidettiin Ruovedellä 2.7.1993.


1994, 1995

Sukuseuran esimiehenä toimi vuoteen 1995 saakka Veikko Rouhiainen Tampereelta, jolloin jatkamaan valittiin Tapio Rouhiainen Kangasniemeltä.


1996

Vuonna 1996 oli kulunut 10 vuotta sukuseuran perustamisesta päättävästä kokoontumisesta ja suku kokoontui – kuten 10 vuotta aikaisemminkin – Ruovedelle Pekkalan kylään Kauko Rouhiaisen luokse. Tosin tällöin sää ei suosinut ja talon takapihalle viritetty sadepressu oli tarpeen.

Käynnistetty jäsenhankinta tuotti tämän kymmenen vuoden aikana tulosta siten, että aikusjäsenten määrä asettui 130-150 jäsenen tasolle, minkä lisäksi näiden alle 18-vuotiaat lapset olivat nuorisojäseniä. Koko jäsenmäärä on vaihdellut 160-180 jäsenen tasolla. Sihteerin pitämässä rekisterissä on ollut vuonna 1996 noin 300 nimeä.


1997, 1998

Kahtena kesänä kokoonnuttiin kahville Kaukolajuhlissa ja kuunneltiin sihteerin kokoama informaatio.


1999

Vuonna 1999 sukuseura lähti risteilemään, eli sukuseuran kokous pidettiin laivalla Turun saaristossa. Paikalla oli 55 henkeä. Sukuseuran hallitukseen valittiin edelleen esimieheksi Tapio Rouhiainen ja sihteerin töitä siirtyi tekemään Vuokko Rouhiainen.

Vuoden 1999 risteilykokouksessa päätettiin perustaa sukuseuran www-sivut, joita lähti ideoimaan Eeva-Kaisa Rouhiainen Jyväskylästä. Jotta toiminta olisi sujuvaa, päätettiin 1999 perustaa sukuseuran alle erilaisia tiimejä hoitamaan käytännön asioita. Syntymäpäivätiimi, muistotilaisuustiimi, jäsentietotiimi, taloustiimi, kotisivutiimi, historiatiimi sekä sukujuhlatiimi luotsaavat omalta osaltaan sukuseuran toimintaa eteenpäin.

Sukuseura on pyrkinyt arkistoimaan ja kokoamaan tietoa suvun vaiheista myös tulevia sukupolvia varten. Sukuseuran arkistoon on saatu lehtileikkeitä, kopioita mm. lainhuudatuksista ja perunkirjoituksista, ääninauhoja sekä Kalevi Paavilaisen tekemä yhteenveto Ohvolasta. Myös Kalevi Paavilaisen kirjoittama omaelämänkerta Elon Mainingeilla on ollut sukuseuralle hyödyksi, onhan kirjan alkuosassa dokumentoitu sukumme vaiheita. Sukuseuralla on ollut mahdollisuus saada käyttöönsä ammattilaisten piirtämiä kuvia Kaukolan aikaisista rakennuksista. Sukukokouksessa 1990 päätettiin käynnistää sukutietojen kokoaminen sukulaisille jaettua lomaketta käyttäen eli koottiin ns. perhetaulut. Perhetaulut on kirjoitettu puhtaaksi ja niitä on käytetty hyväksi mm. sukuseuran www-sivujen teossa.