Ohvola

Matti Rouhiainen) oli Totlammin Eskon toiseksi nuorin setä. Hautapellon Penttilässä asuivat 1890-luvulla Pentti Rouhiaisen (k.1887) pojat Esko, Olli, Matti ja Juho. Näistä Esko oli viisissäkymmenissä ja hänellä oli kaksi poikaa, Esko ja Simo. Olli pysyi naimattomana. Matti avioitui 1893 ja Juho oli vielä poikamies. Matti ja Juho ostivat vuosikymmenen puolivälin aikoihin noin kilometrin päässä Kirkonmaan kylässä olleen Ohvon suvun kantapaikan Ohvolan ja muuttivat sinne. Osteltuaan lisää pääasiassa Ohvon suvun perua olleita tiluksiaveljekset yhdistivät hankkimansa tilukset ja maanmittari jakoi ne kahdeksi samanarvoiseksi tilaksi. Matti jäi Ohvolaan ja Juho rakensi uuden talon Räisälään vievän tien varteen.

Matti Pentinpoika Rouhiainen (s. 17.3.1861, k. 4.4.1939) vihittiin Anna Kaisantytär Hirvosen kanssa 13.11.1893. Heillä oli neljä tytärtä. Matin kuoltua hänen leskensä Anna Rouhiainen, tyttärensä Hilda Tikka os. Rouhiainen sekä 26.4.1928 kuolleen Anna-tyttärensä leski Pekka Paavilainen alaikäisten lastensa Erkin, Eevan ja Väinön holhoojana myivät osuutensa tiloihin naimattomana pysyneelle tyttärelle Ida Varpu Rouhiaiselle. Ohvolan salopalsta Riitamaanniemessä siirtyi nuorimalle tyttärelle Hiljalle.

ohvolaOhvola syksyllä 1944 vähän ennen isäntien lopullista vaihtumista. Kuva Liinamaan suunnasta otettuna.

Kuvassa oikealla näkyy navettarakennuksen pääty, kirkolta Liinamaalle johtava kylätie, halkoliiteri, pihakuuset, asuinrakennus, jonka vasemman nurkan takaa pilkistää aittarakennuksen nurkka sekä ruisseipäiden takaa häämöttävä Pelloharju haljenneine siirtolohkareineen.

Vanhemman polven hyvin muistamaa ja tuntemaa Ohvola-nimeä ei esiinny missään Matti Pentinpoika Rouhiaisen omistamiin tiluksiin liittyneissä virallisissa asiakirjoissa.Talo oli ollut tuolla paikalla jo ainakin 1700-luvulta lähtien, siinä oli asunut Ohvon sukua ja siitä oli erotettu eri sukupolvien myötä palstoja eri jälkeläisille. Ohvolan rakennukset olivat Ristola-nimisellä tilalla. Kaukolan muistitietoa elävästi, ansiokkaasti ja runsaasti paperillekin pannut Matti Jortikka käsittelee asiaa mm. seuraavasti (Kaukolaa ja kaukolaisii, sivu 99):

Kievarin tienhaarasta Sihvon luota lähdemme Kosenhaudan tielle. Sukellamme Huuhkan näreikön tunneliin ja sen hämärästä selvittyämme ovatkin edessämme Kaukolan vanhimpiin kuuluvat asutusalueet. Olemme tulossa Ohvolaan. Tie laskeutuu loivaa alamäkeä ja siinä on Ohvolan ensimmäinen talo Pentin Matti, Matti Rouhiaisen perikunnan omistama

Ohvolanmäellä oli aikaisemmin ollut toinenkin talo, joka oli erotettu Ohvolasta. Kalevi Paavilaisen muitelmissaan kuvaama Matti Rouhiaisen paja lieneekin ollut tämän toisen talon rakennuksia.

Sivun teksti: Kalevi Paavilainen, tiedot koottu lähteistä [PT], [EM] ja [KjaK]


Ohvola-tilaan liittyvät asiakirjat

Sivun teksti: Kalevi Paavilainen, tiedot koottu perhetaulusta [PT]

Tiedot koottu 18.8.1939 päivätyn Kirkonmaan kylän, Kirkonmaa N:o 1 maarekisteriotteesta.

1.
Tilalliset Matti Pentinpoika ja Juho Pentinpoika Rouhiainen ostivat kauppakirjalla 14.4.1894 tuhannen markan hinnasta tilallinen Olli Särkiseltä ja tämän vaimolta Agneta Rakkolaiselta 1/20 perintötilasta N:o 1 Kirkonmaan kylässä Kaukolan kappelia, veroltaan 1/30 aateria. Suomen Senaatin Kamaritoimituskunta puolestaan antoi 31.10.1907 talokkaille Matti ja Juho Pentinpojat Rouhiaiselle kiinnekirjan kymmenenteen osaan talosta N:o 1 Kaukolan pitäjän Kirkonmaan kylässä, veroltaan 59/1000 manttaalia.

2.
Tilalliset Matti Pentinpoika ja Juho Pentinpoika Rouhiainen ostivat kauppakirjalla 16.5.1907 kolmentuhannen markan hinnasta talollisilta Olli Sipronpoika Kortteelta sekä Antti Juhonpoika Räsäseltä ja tämän vaimolta Anni Kortteelta Ristola-nimisen 0,0343 osalukuisen ja 0,0202 manttaalin veroisen tilan R:No 1-19 Kaukolan pitäjän Kirkonmaan kylässä. Kihlakunnanoikeus antoi 23.5.1911 talollisille Matti ja Juho Rouhiaiselle kiinnekirjan ko. tilaan.

3.
Tilallinen Matti Pentinpoika Rouhiainen osti kauppakirjalla 27.1.1911 4000 markan hinnalla talolliselta Paavo Kähköseltä hänen yhdessä alaikäisten lastensa Toivo, Viljo ja Simo Kähkösen kanssa omistamansa, sittemmin nimen Ristola ja RN:on 1-20 saaneen tilan Kaukolan pitäjän Kirkonmaan kylässä, joka tila oli 0,0395 koko maakirjatalosta ja veroltaan 0,0233 manttaalia. Kihlakunnanoikeus antoi 20.12.1913 ko. tilan kiinnekirjan Matti Pentinpoika Rouhiaiselle.

4.
Varamaanmittari Akseli Kunnas toimitti 8.11.1911 halkomisen yhdistetyllä 0,1843:lla Kirkonmaan perintötaloa N:o 1 Kirkonmaan kylässä, RN:o 1-9, 1-14 ja 1-19 Kaukolan pitäjässä. Jaossa sai talollinen Matti Pentinpoika Rouhiaisen omistama Ristola 0,0922 Kirkonmaan perintötaloa N:o 1, joka vastasi 0.0544 manttaalia, yhden koti-, yhden rinta- ja yhden ulkopalstan, eli yhteensä kolme palstaa, joissa löytyi R:No 1-22. Talollinen Juho Pentinpoika Rouhiaisen omistama Penttilä, 0921 Kirkonmaan perintötaloa N:o 1, joka vastasi 0,543 manttaalia sai yhden koti- ja yhden ulkopalstan eli yhteensä kaksi palstaa, joissa löytyi R:No 1-23.

(päivitetty tammik.2014 SRo)

Comments are closed.