Hyvät sukulaiset!

[11/2000,Tapio Rouhiainen]

Sukuseuramme perustamisen alkuperäisenä tarkoituksena oli kerätä suvun menneisyyttä kirjan kansien väliin perinnekirjan tapaan. Aineistoa kertyi hyvin. Mutta vuosituhannen lopussa huomasimme ajan kulkeneen ohitsemme. Internet ja kotisivut olivat tulleet mukaan arkipäivään. Niinpä elokuussa 1999 pidetyssä sukukokouksessa laivaristeilyllä päätettiin perustaa kotisivut internetiin.

Ajatuksen taustalla oli Jyväskylässä atk-alan yrityksessä työskentelevä Eeva-Kaisa, josta tuli kotisivutiimin vetäjä. Seppo lupautui samassa kokouksessa historiatiimin vetäjäksi, kokoamaan ja tuottamaan sivuille aineistoa. Eeva-Kaisa testasi ajatusta ensimmäisen kerran 14.8.1999. Katri liittyi tiimiin ja juttujen kokoaminen, puhtaaksikirjoittaminen, grafiikan piirtäminen ja valokuvien kerääminen lähti käyntiin.

Toukokuussa 2000 hallitus hyväksyi tuotteen ja sivut päätettiin siirtää operaattorin (Saunalahti) serverille. Serverillä hakemistonimen pituus on rajattu kahdeksaan merkkiin. Pyrimme keksimään osoitteeksi jotakin sukuseuraamme liittyvää, joka ei ollut varattu. Suvun asuessa Ala-Kaukolassa, pantiin kotisivujen osoitteeksi www.kaukolanrouhiaiset.org.

Kotisivut tosin eivät ole koskaan “valmiit”, koska niitä päivitetään ja täydennetään jatkuvasti. Näin menetellessämme uskon, että voimme tallentaa myös Kaukolan ja erityisesti Ala-Kaukolan menneisyyttä tuleville sukupolville.

Tapio Rouhiainen
Sukuseuran esimies

Comments are closed.